Задайте въпрос на някого в какво се състоят връзките между държавата и бизнеса в България и вероятно ще бъдете засипани с отговори, съдържащи обвинения в корупция, нагласени държавни поръчки, ненужна бюрокрация и високи данъци.
Така разбираме тази връзка - дали държавата ни дава нещо, дали не ни дава и дали го дава на всички поравно, или си има своите не много почтени предпочитания. За съжаление, правителството и европейските институции не се опитват да разсейват това схващане. А то е грешно. Или поне непълно.
Цел на правителството е да усвоява европейските фондове. Това не е лоша цел, но когато тя се превърне в основна цел, започва да играе не особено продуктивна роля и да засилва схващането, че отношенията на бизнеса с държавата са главно отношения на даване и недаване и на усвояване и неусвояване. А това вече е порочно.
Тъй като делът на европейските структурни фондове в инвестициите в България е значителен, възможността за порочни и корупционни практики се увеличава още.