Образованието е застраховка срещу безработицата
Образованието е застраховка срещу безработицата

Да, митичните 7%, които бяха достигнати от ЕС през 2007. - последната година преди кризата, все още са твърде далеч. Но този лъч надежда, който от известно време се прокрадва по хоризонта на европейския пазар на труда, по всичко личи, ще бъде устойчива тенденция. В актуалния си доклад Евростат отчита 8,9% безработни през януари 2016 г., или абсолютна стойност от 21,789 млн. мъже и жени в Европейския съюз, които са в процес на търсене на работа.
Процентите говорят за много благоприятна среда. Само в рамките на последната година сезонно изгладените данни за всички 28 страни членки показват спад от над 2 млн. души, или 0,5 пункта. Погледнато още по-назад, от януари 2013 г. до днес нивото на безработица в Съюза пада с 2 процентни пункта. Толкова ниски стойностите не са били от 2009 г. насам.
В отделните страни от Съюза през януари 2016 г. най-малък дял безработни (4,3%) са отчетени в Германия (каква изненада!), Чешката република (4,5%), както и в Малта и все още членуващата Великобритания (5,1% и в двете държави).