УМБЕРТО ЕКО
УМБЕРТО ЕКО

Напоследък на дневен ред отново изскочиха редица наболели въпроси, по които съм писал преди години. Така че, ако се окаже, че се повтарям, вината не е изцяло моя.
Първият повод за размисъл е свързан с решението на редица италиански училища през последните години да не показват сцената на Рождество, за да не обидят учениците, които не са християни. Всяка Коледа баща ми, който не беше вярващ, будуваше по цели нощи, за да претворява прекрасните Рождественски сцени - защото те бяха връзката ни с традицията. Има ли смисъл да отказваме на деца, които са наистина вярващи, да участват в същата тази традиция в училище?
Всъщност в много училища в Италия вече има ученици от различни култури - и именно този факт ни предоставя отлична възможност да намерим път към решение на проблема. Училищата може да отделят някой кът в определена стая, който да е посветен на религиозни символи и в който на Коледа да се възпроизвежда сцената на Рождество за децата, които имат желание да я видят.