Ана Хубанова
Ана Хубанова

- Госпожо Хубанова, какво e предимството да учиш в Датския колеж в София пред обучение в университет?
- Нашата сила пред тромавите академични университети е в практическата специализация в обучението по маркетинг и предприемачество. Даваме на нашите студенти така необходимите за модерното работно място задължителни знания и полезни умения. Затова голяма част от тях биват бързо наети още преди или след като се дипломират. Горди сме, че реалната безработица сред нашите възпитаници е под 4%. Предлагаме гъвкаво, модерно и с практическа насоченост обучение. Учебното съдържание е изградено на база изискванията и стандартите, но е съобразено и с тенденциите на пазара и интересите на бизнеса. Алтернативните форми на обучение, т.е. след работно време, в събота и в неделя, персоналният контакт и отношението също привличат студентите при нас.
През последните години при нас идват освен току-що завършили средното си образование и много студенти от по-висока възрастова група, които искат да подобрят своите компетенции и конкурентни способности.

- С какво обученията по маркетинг и предприемачество при вас се различават от другите висши училища?
- Освен основната база на обучение по тези специалности ние стимулираме у нашите студенти генерични умения, които включват комуникационни, екипни, лидерски способности. Практически ги подготвяме за работа в условия на стрес, разрешаване на конфликти, възможност за делегиране на права, поемане на отговорност. Стилът на преподаване при нас не е досадно академичен. Нашите асистенти, доценти и професори са изявени практици и експерти с авторитет, с добър бизнес опит. Разглеждат се реални казуси, провеждат се практически задания, организират се срещи с работодатели, стимулира се проактивното мислене.

- Дипломата за професионален бакалавър какво дава на притежателите є?
- Дава възможност на притежателя є да продължи обучението си в степен магистър. Но по-важното според мен е, че професионалното обучение дава на бизнеса подготвени специалисти. Тоест завършилите могат веднага да започнат работа, и то на добри позиции. Фирмите търсят готови за работа служители, които скоро след назначаването да покажат резултати, мотивираност и работа в екип. 80% от възпитаниците на колежа се реализират по специалността си. Това е един много добър показател за нашия успех като висше училище.

- Каква добавена стойност дава партньорството ви със Софтуерния университет на Светлин Наков?
- Партньорството ни се случи по съвсем естествен начин, имайки предвид, че целта и на двете училища е подготовката на повече и по-качествени кадри. Съвместно даваме възможност на младите хора да се реализират успешно като ИТ предприемачи - било то в компании или развивайки собствен бизнес. Обучението по е-предприемачество е 3,5 години, а студентите ще завършат с две независими една от друга дипломи - сертификат за придобита професия от Софтуерния университет и държавна диплома за професионален бакалавър от МТМ Колеж с европейско приложение към нея. През 2017 г. ще се дипломират първите студенти, започнали съвместното обучение. Голяма част от тях вече са наети от компании и успешно се реализират. Сега заедно със Софтуерния университет стартираме и иновативни сертификационни курсове на обучения по креативно мислене, дизайн мислене и моделно мислене. Целта на сертификационните курсове е да помогнем на обучаващите се да развият своето мислене и креативни умения с цел техният професионален и личен живот да бъде в много по-голяма степен ползотворен и интересен. Партньорството ни със Светлин Наков е доказателство, че с подходящите програми и форми на обучение младите хора могат да се реализират успешно в един от най-перспективните и добре платени сектори - този на информационните технологии.

- Коя форма на обучение е най-търсена през последните години и с какво се обяснява това?
- Безспорно за предпочитане са задочно алтернативните форми на обучение и онлайн обучението. Това е така, защото повечето хора държат да работят и да се развиват в бизнеса, не да губят време. Сега младите искат всичко да се случва бързо и ефективно. Затова предлагаме гъвкави форми на обучение, съобразени с тяхното ограничено време.

- Колко големи са учебните потоци при вас? Какво е значението на размера на учебните групи за качеството на образователния процес?
- При нас учебните потоци не са големи - стигат максимум 20 души. Залагаме на персоналния контакт и личното отношение. Тъй като държим на обратната връзка със студентите, имаме направена сред тях анкета, в която те подчертават, че са изключително доволни от учебната среда, методиката на преподаване и съдържанието на обучението. Поставят отлична оценка на преподавателите си заради възможността за непрекъсната връзка с тях, компактността на групите и на практически насоченото обучение.

- Какви знания търсят студентите?
- Определено се търсят нови, работещи, практически знания. В съвременния информационен свят на комуникации и дигитални технологии естествено се интересуват от иновации. Интересуват се от поддържане на добри взаимоотношения и как да бъдат успешни в бизнеса и личния си живот. За бъдещите маркетинг мениджъри и предприемачи ще е важно умението да общуват, да презентират добре бизнеса си, да имат самочувствие, да ценят парите и тяхното значение. За да сме в крак с тенденциите, в МТМ Колеж предвиждаме да въведем обучение по маркетинг психология, което да помогне на студентите ни в бъдеще независимо от сферата, в която ще се реализират.   

МТМ КОЛЕЖ СОФИЯ е сред първите частни висши училища в България. По-известен е като Датски колеж заради датските инвестиции, с които е бил създаден. Фокусиран е в областите на маркетинга, мениджмънта и търговията. Предлага две специалности - по маркетинг и предприемачество. Обучението е тригодишно, а студентите завършват образователно-квалификационната степен "професионален бакалавър". След което могат да продължат обучението си за магистри. Приемът в колежа става с тест, за който не е необходима предварителна подготовка. Формите на обучение са редовна, задочна, задочно алтернативна и онлайн. Семестриалните такси са средно 800 лв. Обучението е гъвкаво, модерно и насочено към практиката. Колежът се намира в София, на бул. "Цар Борис III" №126.
Повече информация може да получите на 02/ 4456 148, 0889 869 400
или като посетите сайта  www.mtmcollege.org.