СТАМЕН ЯНЕВ
СТАМЕН ЯНЕВ

СТАМЕН ЯНЕВ е изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции от началото на 2015 г. Юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Работил е във водещи международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света. Магистър е по право от СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College в Лондон, European University Institute във Флоренция. Член е на Софийската адвокатска колегия и главен асистент в Института за държавата и правото при БАН, секция по публичноправни науки.

- Господин Янев, какви чужди инвестиции успя да привлече България през 2015 г.?
- Най-големите преки инвестиции в страната за януари-декември 2015 г. са от Нидерландия и са в размер 696,9 млн. евро. Привлечени са качествени инвестиции в сферата на производството и индустрията. Стигнахме нива, каквито бяха преди началото на кризата.