С Facebook приложението си Lacta удължи живота на статичния си рекламен слоган "Най-сладката част от живота" и го превърна в брандова активност, която да ангажира потребителите, като се стреми да слуша и мисли от тяхна гледна точка
С Facebook приложението си Lacta удължи живота на статичния си рекламен слоган "Най-сладката част от живота" и го превърна в брандова активност, която да ангажира потребителите, като се стреми да слуша и мисли от тяхна гледна точка

Независимо дали на търговците им харесва, или не, потребителите вече генерират над 25% от съдържанието, което се появява при търсене в интернет за конкретни марки. Изследванията показват, че този модел на "електронно предаване на информация от потребител на потребител" се възприема от много хора като надежден източник и оказва значително влияние върху стойността на една марка или компания.
Но как занимаващите се със социален маркетинг да проследят какво казват хората? И какви стратегии да използват, за да привлекат потребители, които да влияят върху посоката на дискусии и посланията, които те генерират? Именно тук може да ви е полезен подробният одит на марката в социалните медии.
Чрез него маркетинг хората анализират мненията на потребителите за бранда, отношението им към нeго, активността на конкурентите в социалните медии и активността на самата компания.
В книгата си "Стратегия за присъствие в социалните медии: Маркетинг и реклама в условията на потребителска революция" предлагам схема за одит на марката в социалните медии.