Знаете ли, че е полезно сутрин да си остържеш езика от налепи, преди да направиш каквото и да било друго? А че когато ги попиташ кое е по-гадно като процес за наблюдение - яденето или сексът, повечето хора ще посочат секса?
Аз знам. Защото преди 15 години в университета имах курс по… регионална икономика. Людмил Георгиев, един от най-интересните преподаватели, които съм имал, обичаше да започва всяка лекция с любопитна история, от която човек винаги можеше да извлече нещо полезно.
15 години по-късно не си спомням почти нищо от теорията, но тези две неща никога няма да забравя. Проф. Георгиев ги използваше като ключове, с които да ни отвори и събуди заспалите съзнания. Аз ги използвам като пример за спечелено внимание - най-дефицитната стока в света в момента.
А ние в рекламата сме нейни брокери. От едната страна стоят клиентите ни, които искат да кажат нещо на потребителите си. От другата стоят потребителите, които в свободното си време потребяват всякакви медии и съдържание.