Има начини да накараме служителите да пазят фирменото имущество като свое
Има начини да накараме служителите да пазят фирменото имущество като свое

Колко често чувате, че на работното място е скучно? Че служителите страдат от липса на ангажираност и мотивация? Това е масово. Актуално изследване показва, че в САЩ само около 30% от служителите се чувстват истински свързани с работата. Същевременно, вярвам, всеки може да си спомни с усмивка хубавите преживявания и часовете, прекарани в игри като деца, без да ви омръзва. Тогава бяхте силно ангажирани и мотивирани, нали? Спомнихте ли си? Геймификацията (игровизацията) e прилагането на елементи и принципи от игрите в неигрови контекст (напр. в ангажирането на клиенти и служители в организациите). Много от най-големите компании в света, като WalMart и Qualcomm, вече са я въвели успешно и в управлението на хората.
Геймификацията е най-вече психология и много по-малко технически средства. За да разберете какви са нейните принципи, ще използваме Окталисис - концептуална рамка, описваща геймификацията като 8 ключови елемента, които движат човешкото поведение и мотивация. Създателят на рамката Ю Кай Чоу е водещ консултант точно в тази област.