В технологиите, здравеопазването, инженерните специалности и математиката вече има криза с кадрите
В технологиите, здравеопазването, инженерните специалности и математиката вече има криза с кадрите

Отново сме в добре познатата ни ситуация - много търсещи работа и малко хора, които могат да я свършат. Това е третата вълна на кризата с кадрите, започнала през 90-те години. Тогава дойдоха първите чужди инвеститори и констатираха, че липсват достатъчно подготвени специалисти, които владеят чужди езици.
Втората вълна се усети с икономическия подем 2005-2009 г., когато от липсата на персонал започнаха да се жалват цели сектори - строителството, услугите, а впоследствие и производството. След 2009 г. глобалната криза повлия в значителна степен на българската икономика, масовото търсене на кадри затихна. Но това бе затишие пред огромната трета вълна на кризата, в която живеем сега и която вещае дългосрочен негативен ефект върху икономиката ни. Тя ще е с голяма сила, защото засяга всички нива - от административен, през производствен или обслужващ персонал, медицински кадри, до най-високо ръководно ниво във всички сектори на управлението.
Сега, в началото на 2016 г., работодателите се сблъскват с трудности при намирането на качествени служители и работници дори на ниско ниво.