Петя Димитрова
Петя Димитрова

ПЕТЯ ДИМИТРОВА е главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на Пощенска банка. Член на УС на Международния банков институт, Асоциацията на банките в България и на КРИБ. Член е на настоятелството на Американския университет в България, както и на Индустриалния консултативен съвет по промишлеността на CITY College към Университета в Шефийлд, Великобритания. Също така е член на Форума на младите световни лидери към Световния икономически форум, на Gerson Lehrman Group Accounting Council, Лондон, на Chartered Management Institute, Великобритания, на Клуба на финансовите директори в България. Съосновател е на Обществения съвет на жените в бизнеса. Носител е на редица престижни български и международни отличия, последните от които Банкер на годината 2015 и Мисис Икономика 2015.

- Госпожо Димитрова, добре обмислено или случайно е съвпадението на 25-годишнината на Пощенска банка с придобиването на Алфа Банк в България?
- Придобиването на Алфа Банк България е добре обмислена стъпка от нашите планове за развитие на българския пазар. Стратегията ни за развитие винаги е била да растем, използвайки всички възможности. Успешно приключената сделка е изключителна привилегия и отговорност за нашия екип и пореден успех в историята ни. През всички 25 години, през които работим в България, се доказахме като една от най-успешните банки и намеренията ни са да продължим развитието си по същия начин. С придобиването поставяме основите на една още по-силна универсална банка, четвърта на пазара по размер на отпуснати кредити и привлечени депозити.
Основната ни цел ще продължи да бъде да растем и да бъдем сред първите банки в страната в ключови сегменти. Имаме амбициозни акционери, с дългосрочни намерения, които вярват в нас и ни подкрепят, за да бъдем реален "първи избор" на нашите клиенти както в индивидуалния сегмент, така и в корпоративното кредитиране. Сред тях са основният акционер в банката „Феърфакс“, Уилбър Рос, Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация и други. Това ни позволява да имаме дългосрочната перспектива, за да продължим да бъдем фактор в иновациите и формирането на тенденциите в банковия сектор в страната.

- Сливането какви ползи ще донесе на клиентите ви? Кое е предимството на по-големия размер активи, с който вече разполагате, както и на по-големите пазарни дялове?
- Много бързо новите ни клиенти от Алфа Банк ще усетят предимствата на по-голямата банка, с повече локации за обслужване, с по-модерни продукти и услуги. Чрез това обединение ние ставаме не само по-големи, но и започваме да предоставяме повече възможности. Вече в цялата клонова мрежа на Пощенска банка и придобитите клонове на Алфа Банк се предлагат и два нови, специално създадени продукта. Това са "Различният потребителски кредит", който връща лихва - единствен по рода си на българския пазар и поредна иновация след "Спестовен жилищен кредит", и промоционален срочен депозит.

- Как ще се променя секторът идните години от глeдна точка на продуктите, обслужването и очакванията на клиентите?
- Клиентските очаквания и развитието на технологиите оказват въздействие върху всички сфери на нашата дейност. Огромните предизвикателства на новите технологии, конкуренцията на небанковите институции във финансовата сфера и нарастващият брой на регулациите ще определят облика на банковия сектор през идните години. Банковият клон вече е в дома, дори в джоба на всеки чрез онлайн и мобилно банкиране и това не е бъдеще, това вече е настоящето. Но специфичното за банките е, че технологиите не са всичко. За нас клиентът не е просто "профил в интернет" или "профил в базата ни данни", а личност, заслужаваща специално внимание. Затова в нашата банка говорим за съчетаване на традиционното банкиране с новите канали за достъп до услугите ни и по-голяма гъвкавост на продуктите.

- Колко дълго ще продължи периодът на евтините пари и как той ще промени финансовата култура на българина?
- В САЩ периодът на ниски лихви постепенно върви към приключване. Европа е по-назад в това отношение, като специално при нас инерцията на ниските лихви ще продължи още известно време поради високата ликвидност в системата. Както знаете, ниските лихви са резултат от факта, че банките в България имаме "излишък" от свободни средства - а от това печелят най-вече потребителите, граждани и фирми, които могат да се възползват от наистина добри оферти и кредити с лихви на исторически ниски нива. Очаквам през 2016 г. темпът на кредитирането плавно да се засилва. Търсенето на бизнес кредити е на добри нива в икономически най-активните градове, като постепенно този процес се разпростира и върху останалата част на страната, за което говори засиленият интерес към нашите редовни срещи с бизнеса в много градове.
Финансовата култура на хората се променя, макар и бавно. Богатството на българина е заключено в депозити и недвижими имоти. Борсата в България предлага скромни възможности, затова алтернатива са инвестициите във взаимни фондове навън.

- Възможен ли е по-нататъшният растеж за банките у нас без нови сливания и придобивания?
- Всеки участник на пазара има шансове за растеж. Но големите банки имат повече възможности да отговорят на повишените регулаторни изисквания, да инвестират в нови технологии, които клиентите очакват, в иновации, в клонова мрежа, в разпознаваем бранд - гаранция за качество на продуктите и на обслужването. Логично те са тези, към които се насочват голяма част от клиентите.
Консолидацията е естествен процес за всеки пазар, особено ако той не расте с темпове, които да позволят присъствието на много на брой играчи. На нашия пазар в момента работят 27 търговски банки. Докато преди кризата имаше фактори, които позволяваха и на по-малките банки да реализират добра доходност, то в момента това става все по-трудно. И все пак придобиванията могат да предоставят реални възможности за бърз растеж, но само на тези, които знаят какво искат и най-вече - как да го осъществят.

- За какви постижения беше достатъчен първият четвърт век на банката и съответно кои са новите стратегически цели пред мениджмънта?
- 2016 г. наистина е една по-специална година за нас, защото ще отпразнуваме своя юбилей. През всички тези 25 години се доказахме като една от най-успешните банки в България и намеренията ни са да продължим развитието си по същия начин. Вярваме, че опитът ни, международната ни експертиза и стремежът непрекъснато да се развиваме ще допринесат за успеха на нашите клиенти. През цялото това време се стремяхме да залагаме на новите тенденции, да не вървим по стъпките на конкурентите, да въвеждаме новото не само защото е ново, а защото виждаме, че то е полезно. За следващите години си пожелавам да продължим да бъдем различни, иновативни и да работим с още по-голям ентусиазъм. В бъдеще ще бъдем креативни и ще предлагаме нестандартни подходи за спечелване на доверието на клиентите ни. Бих могла да обобщя, че ако през първите 25 години се стремяхме да бъдем универсална банка, през следващите 25 години основната ни цел ще бъде да сме индивидуалната банка, която предлага набор от продукти и услуги, уникални за всеки един наш клиент.