Тук имаше къщурка. Прозорецът вечер светеше. Едно куче стоеше на прага
Тук имаше къщурка. Прозорецът вечер светеше. Едно куче стоеше на прага

Дворчето беше малко, толкова малко, колкото да се изтъркаля едно магаре, както казваха на село. Къщичката също беше малка, едноетажна, но варосана, бяла, с боядисани в кафяво черчевета на прозорците. Отвън, над вратата, имаше прост навес от ламарина, заграден с шперплатови плоскости, който вероятно трябваше да играе ролята на пруст.
В къщата живееше едно семейство - майка, баща и син. Никога не се заговорих с тези хора, познавах ги като силуети - докато минавах всеки ден с колата край тяхната къщичка, понякога мярвах ту майката да мие нещо на чешмата в двора или да пере, ту бащата да оправя нещо по оградата или да варосва стените, или да се занимава с храстите край оградата, ту виждах как момченцето отива на училище или се връща.
Вървеше по улицата толкова отнесено, че в себе си го кръстих Поета.
Годините минаваха, виждах го как расте, виждах го как си играе с момиченцето на съседите, видях пак така, от колата, през мрежата, че по едно време си взеха куче, което по нещо приличаше на стопаните си - и то такова ъгловато, отнесено.