ОТ 10 ДО 15: По-малко значи повече

Не е вярно, че спестовността е майка на мизерията. Да харчиш безсмислено, означава да не цениш труда си. Неслучайно едни от най-богатите хора и у нас, и по света са доста пестеливи. Няма как да вдигаме печалбите, без да имаме фокус върху разходите. Увеличете маржа чрез понижаване на себестойността. Оптимизирайте маркетинговите канали - колко ви струва привличането на един клиент. Купете по-евтини суровини (запазвайки качеството на крайния продукт). Договорете отстъпка за обем. Сегашният доставчик упорито отказва да ви даде отстъпка? Съобщете му, че отивате при конкуренцията, и ако остава неотстъпчив, наистина го направете. Оперирайте по същия начин с наемодателя на вашия офис или склад. Купете онази машина, за която сега плащате безбожен наем всеки път (дългосрочен фокус).

10 Като цяло елиминирайте всички скъпоструващи, безсмислени, неефективни услуги, дейности и разхищения. Например, ако продавате пица, доста логично е да предлагате и 24/7 доставка. Но ако доставяте офис консумативи, наистина ли толкова ви е притрябвал онзи един клиент, на когото са му свършили кламерите в неделя през нощта?!