Нация от предприемачи

Често чуваме оплаквания - или оправдания, които са свързани с миналото. Всичко, което не ни харесва, обясняваме с историческия малшанс: половин век в комунистическия строй, пет века в Османската империя и т.н. Същото е и с предприемаческата култура: може да вдигнем ръце и да кажем, че това е нещо специфично за протестантството и е неприложимо в нашия регион.
Подобен подход обаче е безплоден - да се намери оправдание за нещо в историята или религията, не ни показва какво и как да променим. В крайна сметка миналото си е минало, а бъдещето е в нашите ръце. Прагматичният въпрос е как, тръгвайки от сегашното ни положение, да достигнем там, където искаме да бъдем.
В България се наблюдава твърде ниска склонност да се стартират нови бизнес начинания и да се поема риск. Ясно е, че няма страна, в която всички са предприемачи и поемат риск. Но има много страни, в които делът на предприемачите е в пъти по-висок от България.