Предприемачите плащат данък веднъж като фирма, втори път - като физически лица
Предприемачите плащат данък веднъж като фирма, втори път - като физически лица

Грегори Манкив e модерен кейнсианец по убеждение. Той без съмнение e най-популярният съвременен автор на учебници по икономика. В една неотдавнашна статия споделя нещо, което грамотните икономисти отдавна знаят: "Корпорациите повече приличат на данъчни инспектори отколкото на данъкоплатци; тежестта на корпоративния данък в крайна сметка се понася от хората". Често онова, което икономистите разбират, бива напълно пренебрегнато от политиците.

Какво не разбират политиците
Тяхна работа е да създават т.нар. фискални илюзии - обещание, че чрез бюджетни мерки те ще решат обществени и стопански проблеми. И често тези илюзии експлоатират действителни или мними обществени конфликти и завист.
Упорита илюзия от този порядък е, че облагането на юридическите лица подпомага събирането на данъци и обществената справедливост. Такова подпомагане обаче просто не може да се случи. Юридическите лица, фирмите, корпорациите, включително международните, са създадени и се състоят от отделни хора, от физически лица. Доходът на корпорацията е доход на нейните собственици (учредители, акционери и пр.) и от него се формира доходът на работещите в корпорацията индивиди, както и доходът на нейните доставчици на стоки и услуги, на които корпорацията ги заплаща.