В рекламата най-много се лъже, когато става дума за здравето или външния вид на потребителите
В рекламата най-много се лъже, когато става дума за здравето или външния вид на потребителите

Няколко несвързани помежду си реклами, чути по радиото и видени по телевизията и в интернет в рамките на няколко дни, ме накараха да се замисля доколко е важно маркетинговите послания да се основават на истински факти и събития. Първо беше бутафорната възстановка от средновековната ни история - последната битка на Самуиловата армия, ослепяването на българските воини и смъртта на владетеля при вида им. С това - по замисъла на нашенските маркетьори - трябваше да се изпълнят задачите по информационното осигуряване на проект по една от програмите за възстановяване на крепостта Траянови врата. Непознаването на историческите факти обаче доведе до леко разминаване от 28 години между победната за българския цар битка с войските на византийския император Василий и трагичните събития при Ключ, донесли на същия прозвището Българоубиец. Ехидните коментари в медиите не закъсняха, от което туристическият имидж на страната ни едва ли спечели много. Негативите останаха дори и за министърката, която лично взе участие в представлението.