ЕРИК ШУРЕНБЪРГ
ЕРИК ШУРЕНБЪРГ

Господин Шуренбърг, коя е движещата сила за превръщането на Inc. в едно от най-популярните бизнес списания в света?
- Има няколко неща, които спомогнаха за успеха ни. От една страна, е всеобщият интерес към предприемачеството. Inc. е лидер в тази област - това е списанието, което подкрепя предприемачеството от най-дълго време. От друга страна, изданието ни има репутацията на най-достоверния глас на предприемачите. Не мисля, че този успех щеше да е възможен без интернет. Нещо повече, световната мрежа ни даде огромно предимство при интернационализацията на аудиторията на Inc.

- По какво си приличат и различават читателите на хартиеното и на интернет изданието?
- Читателите на хартиеното издание са като цяло по-възрастни, платежоспособни и доста по-малобройни - 700 000, в сравнение с 12 млн., които ни четат онлайн. Основната разлика е, че 40% от аудиторията ни в интернет е международна. По-голямата част от читателите са от Великобритания, Австралия, Индия, Канада.