НАНСИ КЛАРК е президент на консултантската компания Leadership Dynamics в Северна Калифорния, част от т.нар. Г-8 на професионалните консултантски компании в САЩ. Автор на "18 препятствия пред лидерството: Как голфът може да ви направи по-добър лидер! Бизнес приказки за лидери". Завършила е Калифорнийския университет в Дейвис и има МВА от Университета в Санта Клара.
НАНСИ КЛАРК е президент на консултантската компания Leadership Dynamics в Северна Калифорния, част от т.нар. Г-8 на професионалните консултантски компании в САЩ. Автор на "18 препятствия пред лидерството: Как голфът може да ви направи по-добър лидер! Бизнес приказки за лидери". Завършила е Калифорнийския университет в Дейвис и има МВА от Университета в Санта Клара.

Госпожо Кларк, как да разпознаем хората, които имат потенциал да заемат лидерски позиции в нашата компания?
- Първо, трябва да разберете кои са настоящите лидери и защо именно те са успели да станат такива. Какви са качествата им - знания, интелигентност, образование, опит, интереси, поведение и т.н. Очертайте онези аспекти от профила на лидера, които ще са важни за постигане на успехи в бъдеще. Прогнозирайте какви промени на пазара и в бизнес средата очаквате и какви качества ще се изискват от бъдещите лидери, за да се справят добре. Второ, трябва да използвате изпитани, научнообосновани поведенчески и когнитивни показатели за оценка - така стратегията ви ще се опира на обективни данни. Трето, трябва да осигурите достатъчно възможности за потенциалните лидери да покажат и докажат своите управленски способности. Например може да им възложите да ръководят проекти, както и да работят за различни отдели, с различни екипи.

- Кой е отговорен за идентифицирането и развитието на тези кадри?