Има работни пространства за споделено ползване и кой знае какви млади гении работят там
Има работни пространства за споделено ползване и кой знае какви млади гении работят там

"Спомняте ли си новата икономика? Tя беше едно от чудесата на света. Компютрите отвързаха едно чудо на продуктивността, рецесиите бяха реликви от миналото, идеите замениха предметите като мотор на икономическия живот." Това журналистът Дъг Хенууд пише в своя книга, в която през (вече толкова далечната) 2003 г. описва края на новата икономика.
Неговата теза - интернет компаниите са надценени, интернет балонът от края на 20. век е безвъзвратно спукан, нестабилността глобално се е завърнала в икономиката.
Ако погледнем към ситуацията в България през тези години, да говорим за интернет балон около 2000 г. би било нелепо. Тогава темата е валутният борд и деноминацията на лева. През 2003 г., когато Хенууд пише за края на новата икономика, страната ни отчита най-силната си година след прехода (растеж от - внимание - над 4%), но сериозна промяна e невъзможна.
В периода след 2003 г. до днес световните икономисти пишат за ИТ бранша като наследство на новата икономика.