МАРТИН ФОРД е световен експерт по роботика и изкуствен интелект. Има над 25-годишен опит в компютърния дизайн и разработването на софтуер.
МАРТИН ФОРД е световен експерт по роботика и изкуствен интелект. Има над 25-годишен опит в компютърния дизайн и разработването на софтуер.

Господин Форд, трябва ли да се страхуваме от възхода на роботите?
- Не, не бива да се страхуваме, но трябва да осъзнаем, че навлизаме в нова епоха - на роботите. Ще трябва да се постараем да се приспособим, включително да съобразим икономическото, социалното и политическото устройство на нашите общества с новите реалности. Ако не успеем да се адаптираме, ни чакат сериозни проблеми - както обществени, така и икономически.

- Близо ли сме до създаването на говорещи, ходещи и хуманоидни машини като в научната фантастика?
- Мисля, че от истинския изкуствен интелект - онзи, който се доближава най-много до човешкия - все още ни делят десетилетия - 20, 30 или дори повече години. В близко бъдеще, т.е. онова, за което можем да правим прогнози, изкуственият интелект ще си остане силно специализирана сила.

- Живеем ли в нова ера за развитието на роботиката и изкуствения интелект?
- Да, машините и алгоритмите стават все по-добри в извършването на конкретни дейности.