Димитър Маджаров TRADE MARK

Димитър Маджаров е роден в Елхово, но израства в Бургас. Завършва висшето си образование в някогашния Висш институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив, който днес се нарича Университет по хранителни технологии. Започва работа като технолог в "Родопа" - Бургас, след това работи в сферата на проектирането, а през 1991 г. заедно със съпругата си Юлия, която също е технолог, стартират частен бизнес - търговия с хранителни продукти. През 1994 г. фирма "Димитър Маджаров" започва производство на месни продукти, а през 1999 г. - и на млечни. Днес в двете є предприятия в Пловдив и гр. Стамболийски работят 300 души, които произвеждат 50 вида месни продукти и 20 вида млечни. Основна философия на фирмата е, че храната, която предлага, трябва да е качествена, направена от истински месо и мляко по класически технологии.

- Господин Маджаров, помните ли последния си ден, в който бяхте на заплата? Как решихте със съпругата си да започнете собствен бизнес?
- Тогава беше някаква еуфория.