Красива идея - замръзнало време
Красива идея - замръзнало време

Когато бях дете, времето винаги се точеше прекалено бавно. А днес - уви, прекалено бързо. Но съм сигурен, че на някакъв етап е имало момент, в който времето е течало идеално - един-единствен ден, който, уви, не съм забелязал.
Това е странно, защото времето винаги се движи с една и съща скорост, без значение дали държите за ръка първата си любов, или боядисвате стена. Или дори ако по някаква странна причина минавате в близост до някоя черна дупка. Времето винаги тече еднакво там, където се намирате. Вашето време.
Това е първото от трите неща, които трябва да знаете, за да ви се изясни моята гледна точка по въпроса.
А ето и втората: вашето и моето време не се движат с една и съща скорост. Ако например аз се катеря нагоре по някое дърво, а вие си стоите долу на земята, с времето ще се случат доста интересни неща. При това не точно с вашето време или с моето, а с разликата между двете.