Д-Р ЧАВДАР НИНОВ има дългогодишен международен опит като терапевт, който успешно лекува едни от най-масовите страдания
Д-Р ЧАВДАР НИНОВ има дългогодишен международен опит като терапевт, който успешно лекува едни от най-масовите страдания

Юнг казва: "Понякога се случва ръцете да се справят със загадки, пред които интелектът е безсилен". Какво повече знаят и могат ръцете, д-р Нинов?
- Човешките ръце са най-съвършеният инструмент в медицината, особено когато са ръководени от съзнателния опит, натрупан в рамките на професионалния живот, и от подсъзнателни, инстинктивни сили, които пък са плод на цялата човешка еволюция. Вярвам в това, защото в нашата практика от 1995 г. досега повече от 50 изцяло парализирани пациенти бяха лекувани с наши методи и много от тях проходиха.

- Как стигнахте до създаването на ваш оригинален терапевтичен метод?
- На база наученото и приложеното от много източни и западни, алопатични и алтернативни практики - от Токио до Лос Анджелис, от Осло до Кейптаун - дестинации, които аз и екипът ми сме пропътували поне 100 пъти за последните 20 години, успяхме да изградим оригинален и съвършено различен като подход модел на терапия - миопунктура.