През 2015 г. почти всички икономисти бяха единодушни, че ръстът на БВП се дължи преди всичко на бюджетните трансфери от ЕС. Вероятно са прави. Трудно е да се прецени дали това е добре, не чак толкова добре, или е направо вредно. ЕK има около 30 методики за изчисление на приноса на страните членки към бюджета на Съюза. Но не е много ясно как да се пресмятат ефектите от изразходването на средствата по страни.

Проблем със сметките
Той е донякъде чисто технически. За приходите в бюджета на ЕС допринасят три източника: фиксиран процент от брутния национален доход, митнически сборове от името на ЕС и процент от приходите по ДДС. Ако методиките на изчисление на приходите са около 30, не е ясно колко трябва да са те за оценка на трансферите.
Разходите в бюджета на ЕС са разбити в 70-75 пера (програми). Това е нужно за по-голяма прозрачност. Но по различните програми изчисляването на ефективността не може да стане по един и същи начин.