ГЕОРГИ ПЕЕВ
ГЕОРГИ ПЕЕВ

ГЕОРГИ ПЕЕВ е генерален директор на Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" - BULATSA (Bulgarian Air Traffic Services Authority) от 2014 г. Започва кариерата си през 2000 г. в ДП РВД като асистент-ръководител полети. Бил е началник на отдел "Обслужване на въздушното движение" и директор на дирекция "Управление на въздушното движение". Магистър от Техническия университет в София по специалността "Експлоатация на електронноприборната авиационна техника - ЕЕАТ - А (Ръководител на полети)".

- Господин Пеев, кой е големият мениджърски урок, който може да обобщите след 17 години кариера в "Ръководство на въздушното движение" - структура с едно от най-високите нива на стрес?
- Наистина, наред с работата на лекарите в бърза помощ ръководителите на полети имат една от най-стресовите професии навсякъде по света. Напрежението при нас e огромно, защото един човек отговаря за хиляди човешки животи.
Не свръхмодерната техника, а човешките умения гарантират сигурността на полетите. Нужни са силни екипи, които надеждно и експедитивно да следят и да дават инструкции на трафика. Затова в работата на BULATSA (Bulgarian Air Traffic Services Authority) държим на колективния дух, в който разчитаме един на друг. За нас в мениджърския екип всяка обратна връзка от хората е особено важна и ценна.

- През последните месеци какво е натоварването на въздушното движение?
- Текущият трафик над България и делегираното ни въздушно пространство над Черно море е между 2500 и 3000 полета на денонощие. Тенденцията е натоварването да се увеличава заради политическата ситуация в региона, отварянето на новото летище в Турция и подема на авиацията в световен мащаб. В момента екипът на BULATSA наброява 1100 души, които заемат различни позиции в петте ни центъра в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. До 2019 г. ще имаме нужда от поне 60-70 ръководители на полети, които да наемем.

- Какви специфични качества са необходими, за да се осигури безопасното и ефективно ръководство на полетите и коя е вашата стратегия за привличане и развитие на кадри?
- Качествата, които търсим и насърчаваме, са работа в екип, концентрация, отговорност, психическа устойчивост и вземането на правилни решения в напрегнати ситуации.
Само допреди две години нямахме опит в кампании за набирането на кадри. Благодарение на добре структурираната и организирана национална кампания "Бъди един от нас - стани ръководител на полети" миналата есен имахме над 500 кандидати. Очакваме интересът към професията да нараства, защото тя е сред най-отговорните и престижни в световен мащаб. В редица европейски страни изискването за ръководители на полети е възрастта на кандидатите да е до 26 години, ние търсим до 30 години с придобита бакалавърска степен, като специалността няма значение. За разлика от много страни обучението при нас е безплатно. Нещо повече, осигуряваме добри стипендии, които гарантират спокойствието на хората по време на целия обучителен процес. Любопитен факт е, че допреди години почти нямаше жени ръководители на полети. Днес повече от 20% от екипа ни е от дами, които се справят безупречно.

- Къде в момента се намира държавното предприятие по отношение на най-съвременните технологии?
- Европа е лидер на световния авиационен пазар. Всичко ново и високотехнологично, което се използва за обслужване на въздушното движение, се въвежда първо в Европа. В това отношение BULATSA е сред лидерите в сродните ни организации. Ние работим с последно поколение система за управление на въздушното движение, която позволява изпращане на текстови съобщения от ръководителите на полети към пилотите с цел да се намалят гласовите комуникации. Имаме нови радари последно поколение и технология за директно извличане на данни от самолета и тяхното представяне пред ръководителите на полети. Поетапно подменяме всички навигационни средства в страната. Разполагаме с напълно нови системи за гласови комуникации, а тренажорът ни за обучение е сред най-модерните и с високи възможности.

- Кои са следващите стъпки за модернизация и развитие, които предприемате?
- Европейската комисия определя авиацията като топприоритет за развитие. През следващите години ще бъдат инвестирани над 3 млрд. евро в сектора, който включва летища, авиокомпании и доставчици на услуги като нас. Горди сме, че всички европейски институции ни приемат като надеждни партньори и участваме в много проекти и международни инициативи. BULATSA има 10-годишна визия за развитие и бизнес планове, които ще ни позволят да задържим лидерските си позиции.   

"БЪДИ ЕДИН ОТ НАС - СТАНИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕТИ" е постоянно отворена кампания на BULATSA за набиране на кандидати за професията ръководител на полети (РП). Изискванията към кандидатите са: 1) Да са граждани на ЕС; 2) Да не са осъждани; 3) Да са завършили висше образование; 4) Да владеят английски език; 5) Да владеят български език, ако не са български граждани; 6) Да не са навършили 30 години; 7) Да преминат специален интернет базиран тест - FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test); 8) Да преминат комисия за авиомедицинско освидетелстване; 9) Да преминат "Практически упражнения на симулатор"; 10) Да проведат интервю; 11) Да преминат обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на РП-ученик  (SATCL) и впоследствие да придобият свидетелство за правоспособност на РП (ATCL). Повече информация може да намерите на сайта: http://www.bulatsa.com/