Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите
Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите

35 млрд. свързани към интернет устройства ще има в света през 2020 г., в България ще са милиони. Миниатюрни уреди, логнати в глобалната мрежа, ще променят не само ежедневието ни, но и начина на работа на бизнеса, инфраструктурата, управлението на хора и връзките с клиентите. Това означава, че пред мениджърите се откриват нови възможности - както във всичко, когато си сред първите, печелиш най-много. Концепцията за свързаните устройства получи популярното наименование "интернет на нещата" - Internet of the Тhings (IoT). Най-различни активи на компаниите ще се превърнат в интелигентни, свързани обекти, които общуват със софтуерни приложения и системи, с хората и помежду си. IoT свързва миниатюрни обекти като датчици за температура, осветеност, движение с огромни сградни инсталации, машини, индустриални и градски инфраструктури.
Основен двигател на ръста на нововъзникналата индустрия на интернета на нещата ще бъдат бизнес приложенията. Изцяло безжичните решения дават гъвкавост при проектиране, изпълнение, обслужване на системите. Ползите за бизнеса идват от намалени разходи, повишена удовлетвореност на клиентите, предлагане на нови продукти, подобряване на безопасността и сигурността.