Икономическият растеж на България е почти колкото на Германия. Но трябва да е много по-висок, 
ако искаме в обозримо бъдеще да настигнем развитите европейски държави
Икономическият растеж на България е почти колкото на Германия. Но трябва да е много по-висок, ако искаме в обозримо бъдеще да настигнем развитите европейски държави

Европейската икономика се възстановява вече няколко години, много страни се връщат към високите предкризисни темпове на икономическо развитие, включително новите държави членки от региона. В Ирландия отново се говори за икономическо чудо, а дори тежко пострадали от кризата икономики отчитат впечатляващо възстановяване. Как се справя България в тази ситуация и има ли перспектива да се присъединим към групата на отличниците?

2014 г. - слабото представяне
През 2014 г. българската икономика отбеляза икономически растеж от 1,5% - нисък резултат, но все пак известно подобрение спрямо рецесията и стагнацията през повечето от предишните пет години. С този темп на нарастване на икономиката България се нареди на 16. място сред 28-те страни членки на ЕС, като далеч след нас бяха основно проблемни страни като Гърция, Кипър, Италия, Португалия, Хърватия. С други думи, класирането на страната беше, меко казано, незадоволително.
Нещо повече, през 2014 г. средният темп на икономически растеж в Европейския съюз като цяло също беше 1,5% - точно колкото и в България.