Какви са промените?
Въведен е нов данък от 10%, с който работодателите могат да изберат да бъдат обложени разходите, свързани с лично потребление на служебни активи - недвижими имоти, автомобили, компютри, телефони и др. Новият данък е алтернатива на облагането на тези разходи като част от възнаграждението на служителите, които ползват активите за лични нужди.
Очаква се новият ред да бъде предпочитан, тъй като разходите за лична употреба, обложени с него, най-вероятно ще бъдат освободени от осигуровки. Новите правила за облагане влизат в сила със задна дата от 1 януари 2016 г. Те дават повече възможности на данъкоплатците.

Кой от двата начина за облагане ще бъде по-лесен за администриране?
Новият данък предоставя възможност за ползване на опростен механизъм при определяне на разходите, които подлежат на облагане:
- 50 на сто от разходите за използване на превозни средства и
- 20 на сто от разходите за използването на компютри, телефони и други активи, различни от превозни средства и недвижими имоти.