Бизнес в унисон с природата

Учредена през 1999 г., "Екотекника" е българска компания, която днес е един от водещите производители на екопелети у нас. Основната дейност на "Екотекника" е реализиране на екологични проекти, стопанисване на гори и производство на висококачествени дървесни пелети. Фирмата е най-големият собственик на гори в България, а също така един от съоснователите на Българската технологична платформа на горския сектор. Основната производствена дейност е базирана в Свищов - Западна индустриална зона.  
Производството на дървесни пелети се осъществява чрез технология за компресия без химикали и други добавки. Суровината за производство е отпадна биомаса или нестандартна за технологични и други цели дървесина. Това намалява въздействието върху околната среда и е пример за добро управление на отпадъците.
В рамките на проекта "Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова технологична линия за производство на пелети", осъществяван с финансовата подкрепа на правителството на Норвегия чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 в рамките на Програмна област BG 10 - "Иновации в зелената индустрия" и
СИБАНК България, част от белгийската банково-застрахователна група КВС, бяха купени и внедрени нови мощности за производство на дървесни пелети на обща стойност над 2 млн. евро. Целта бе изграждане на нова производствена линия за увеличаване на обема на произведените пелети с капацитет 4 тона на час и повишаване на качеството. Новият завод за производство на пелети е разположен в промишлени сгради - 3 хил. кв.м, и открити площи - също 3 хил. кв. метра.
Чрез прилагането на иновативни технологии "Екотекника"
ЕООД с подкрепата на Норвежкото кралско общество за развитие Norges Vel (партньор по проекта) разработва нов, по-ефективен бизнес модел, който ще помогне на компанията да засили своята устойчива и социално отговорна политика, да увеличи своя капацитет, да внедри технологии за пестене на енергия и да намали отрицателното въздействие върху околната среда. В допълнение, с изпълнението на проекта ще бъде достигнато повишаване на информираността сред служителите на компанията за модела на ефективна работа и 44 служители бяха обучени за работа с новата инсталация.
За местното общество реализацията на проекта също има значение, тъй като ефективното управление на отпадъците намалява замърсяването и открива нови работни места в община Свищов.
Политиката на "Екотекника" е да развива своята дейност в унисон с природата. По тази причина компанията разработва екопелети, които са с висока ефективност като тип енергия и имат изключително положителен ефект по отношение на опазването на околната среда, като намаляват вредните емисии в атмосферата. Използването на екопелети от пресована дървесина е свързано с липса на отпадък - пепелта, оставаща след изгарянето им, е натурален тор. Важна полза от този енергиен източник е значителното намаляване на разходите за отопление на домакинствата и обществените организации.
В България съществува широко поле за използване на алтернативни горива от възобновяеми енергийни източници. Новата технологична линия на "Екотекника" ЕООД е призив към обществеността, бизнеса, институциите и различни организации да се обърнат към един по-екологичен, по-чист и по-ефективен енергиен модел.