ВИЖ КОЙ ГОВОРИ

Отдавна отминаха времената, в които потребителите се информираха и вземаха решения, изцяло базирани на реклама и предишен опит с даден продукт, услуга или бранд. Благодарение на интернет и социалните медии хората могат мигновено да открият други потребители, които вече са тествали даден продукт и предоставят ясна оценка за неговата реална стойност. Така бранд и пиар специалистите се озовават в ситуация, в която хора в онлайн пространството (influencers - лидери на мнение), които не са официални представители на бранда, имат много по-голямо влияние и ефект върху потребителските нагласи и поведение отколкото внимателно изваяните комуникационни стратегии на самите брандове.
Не е учудващо, че включването и опитите за оказване на въздействие върху разговора в социалните медии се превърнаха във фикс идея за маркетинг и пиар практиците. Също така наред с темата за следенето и анализа на постоянно променящата се и растяща екосистема на социалните медии идентифицирането и партнирането с онлайн лидери на мнение продължава да е другата актуална тема, която не спира да вълнува индустрията.