ЯВОР ДЖОНЕВ е съосновател на "Сирма Груп Холдинг" - група от български софтуерни компании.
ЯВОР ДЖОНЕВ е съосновател на "Сирма Груп Холдинг" - група от български софтуерни компании.

Вече един месец училището към Института за прогресивно образование работи по алтернативни програми. Защо е нужна алтернатива?
- Защото България се нуждае от по-добро бъдеще.

- Какви са критиките ви към масовата образователна система?
- Отказът от човечност и професионализъм.

- Под "отказ" имате предвид, че човечността и професионализмът са били част от образованието, но вече не са, така ли?
- Да, до голяма степен имахме по-хуманно образование, насочено към изграждане на личността. А от доста време насам вече възприемаме образованието като насилствена дейност, през която трябва да прекараме децата си. И както администрацията, която контролира тази система, използва насилие срещу учителите (административен контрол, който няма нищо общо с качеството на преподаване), така учителите прилагат модела върху децата, а те ни го връщат обратно. Цялата агресия, на която сме свидетели, както и липсата на мотивация са съобщение от децата, че не се отнасяме добре към тях като личности.