Свидетели сме на огромна промяна при управлението на хора - в световния 
мениджмънт се върви от администриране към добри преживявания по време на работа. Големи световни компании спират годишните оценки на служителите. Много често те са 
досадни, тромави, фиктивни и почти винаги разочароващи. Как и защо се стигна дотук, ще се промени ли скоро и HR-ът в България? Много мнения и препоръки в следващите страници.
Свидетели сме на огромна промяна при управлението на хора - в световния мениджмънт се върви от администриране към добри преживявания по време на работа. Големи световни компании спират годишните оценки на служителите. Много често те са досадни, тромави, фиктивни и почти винаги разочароващи. Как и защо се стигна дотук, ще се промени ли скоро и HR-ът в България? Много мнения и препоръки в следващите страници.

Reuters съобщи наскоро: "Най-голямата европейска компания за разработване на софтуер SAP прекратява практиката да провежда годишна оценка на работата на служителите си, следвайки примера на компании като IBM, Gap и дори General Electric - именно там, където тази система доби популярност".
Защо се случи това? SAP прекратява годишните оценки на служителите си, защото процесът по годишно оценяване е скъп, отнема много време и действа демотивиращо. "Старата система е твърде статична", казва Волфганг Фаснахт, който оглавява HR отдела на германския гигант. Атестациите ще бъдат заменени от по-чести разговори.
Всъщност не от вчера годишните оценки са една от най-често критикуваните HR практики и от служители, и от техните мениджъри. Аргументите против варират от това, че отнемат ненужно много време, до това, че може да имат унищожителен ефект върху отношенията между преките ръководители и техните подчинени заради очаквани, но неизпълнени цели.
Десетилетия наред HR литературата изтъква недостатъците в повечето системи за оценяване и в някои случаи (като при управление на таланти или творчески личности) експертите препоръчват те да не бъдат прилагани изобщо.