Добрите висши мениджъри са гъвкави и способни бързо да се ориентират в неструктурирана и конкурентна среда
Добрите висши мениджъри са гъвкави и способни бързо да се ориентират в неструктурирана и конкурентна среда

Всяка организация е обречена на успех, ако намери правилните ключови хора, които да я управляват. Независимо от стратегиите, ресурсите, времето и другите конкурентни предимства професионализмът на висшите мениджъри е от най-голямо значение, за да върви бизнесът напред. Добрите професионални мениджъри винаги са били рядкост, а качествата и опитът им - високо търсени и ценени.
Какви са те? Какви са качествата, които ги правят добри, професионални и дори универсални мениджъри? Как смяната на индустриите, в които работят, не влияе на високите резултати, които постигат? Какви са стъпките, които предприемат в началото на встъпването си в една компания? От какво зависи успехът им?
Добрите висши мениджъри са тези, които са се изградили в трудна, динамична среда, която изисква бързо и адекватно вземане на решения в ситуация на промяна. Те са тези, които успяват да интегрират екипа от хора, с които работят. Те са тези, които не просто могат да презентират добре резултатите пред борда, но и да постигат целите, избирайки правилната стратегия и отстоявайки я, докато организацията се развива.