МАРИЯ ГРАШНОВА, главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network България, пое в началото на 2017 г. поста главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network за Балканите.
МАРИЯ ГРАШНОВА, главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network България, пое в началото на 2017 г. поста главен изпълнителен директор на Dentsu Aegis Network за Балканите.

Госпожо Грашнова, според прогнозите на Carat за развитието на рекламния пазар в глобален мащаб очакваният позитивен ръст през 2017 г. ще бъде задвижван основно от дигиталните инвестиции. Как ще се отрази този тренд върху общия комуникационен микс на българския пазар?
- Дигиталната трансформация променя изцяло всеки аспект от нашия бизнес. Това се случваше през изминалата, ще продължи и през тази година.
И ние сме подготвени за тази промяна - неслучайно глобалната стратегия на Dentsu Aegis Network е до 2020 г. да бъдем 100% бизнес, задвижван от дигиталната икономика. Този процес започна още през 2013 г. и работим активно в тази посока - с обучение на нашите екипи, инвестиции в нови процеси и придобивания на успешни дигитални компании, които ще помогнат за трансформирането ни. Тази стратегия прилагаме и на българския пазар, макар и в по-бавни темпове. Докато в глобален мащаб над 50% от инвестициите ни са в дигитални медии, у нас този процент е все още значително по-малък.