МАРИЯ ГАБРИЕЛ е депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП), заместник-председател на групата и ръководител на българската делегация. Преди да навлезе в политиката, е асистент и изследовател в Института по политически науки в Бордо, Франция.
МАРИЯ ГАБРИЕЛ е депутат в Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП), заместник-председател на групата и ръководител на българската делегация. Преди да навлезе в политиката, е асистент и изследовател в Института по политически науки в Бордо, Франция.

Госпожо Габриел, кой от петте сценария за бъдещето на ЕС, представени в Бялата книга, е най-изгоден за България?
- Най-изгоден не само за българските граждани, но и за всички европейци е този сценарий, който ще отговори на очакванията им. Сега e необходим широк дебат, в който да се чуе всеки глас и да се запази основополагащият принцип за солидарност на ЕС. Това ще ни помогне да изградим дългосрочна визия, която да укрепи и реформира съюза така, че да отговори на днешните и бъдещите предизвикателства.
Моето желание е да бъдем активни в предстоящите дебати, за да защитим възможно най-добре интересите си. Страната ни се възползва от европейските средства в почти всички сфери и е нужно да се обединим около такъв сценарий, който запазва тези преимущества. Като убеден европеец отчитам, че петият сценарий за напълно интегрирана федерална Европа излиза на преден план. Той предлага да правим повече заедно на европейско равнище, но е важно за нас това да става с отчитане на националните специфики.