Емануел Артур е изпълнителен директор на "Нестле България" АД от октомври 2016 г. Присъединява се към базираната в Швейцария група през 1984 г.
Емануел Артур е изпълнителен директор на "Нестле България" АД от октомври 2016 г. Присъединява се към базираната в Швейцария група през 1984 г.

Господин Артур, кои са основните тенденции, свързани с потребителското поведение и нагласи, върху които сте фокусиран през последните години?
- Тенденцията не е свързана с потреблението, а с глобалното поведение, силно повлияно от интернет. Хората са активни, търсят и намират информация онлайн. Прекарват повече време в интернет, отколкото пред телевизора, което променя начина, по който можем да се свързваме и да комуникираме с тях. Освен това пазаруват онлайн. Това е много важно за нас и силно се фокусираме върху него като начин за общуване с потребителите.
България е развиващ се пазар и както и на други места, броят на хората с по-големи финансови възможности расте. Следователно друга тенденция, която наблюдаваме, е свързана с така наречената премиумизация - все повече хора търсят по-качествени продукти и са готови да платят цената за това по-високо качество. Nescafй Dolce Gusto например напълно отговаря на тази таргет група и се разраства значително.
Трети фактор в съвременното консуматорско поведение е, че промяната на средата в България - както се случи и във всички държави, преминали през този цикъл - доведе до появата на различни видове търговци.