АНЕЛИЯ СТОЯНОВА се занимава с комуникации от 17 години. Работила е дълги години в представителствата на международни медийни агенции в България, има опит и в ролята на рекламодател като част от маркетинг екипа на немски финансов холдинг. В последните години е отговорна за развитието на портфолиото от медийни услуги в рекламната група на The Smarts като създател и управляващ партньор на IQ Media.
АНЕЛИЯ СТОЯНОВА се занимава с комуникации от 17 години. Работила е дълги години в представителствата на международни медийни агенции в България, има опит и в ролята на рекламодател като част от маркетинг екипа на немски финансов холдинг. В последните години е отговорна за развитието на портфолиото от медийни услуги в рекламната група на The Smarts като създател и управляващ партньор на IQ Media.

Анелия, увеличението на местните рекламодатели през последните години само от ценовите политики на телевизиите ли беше повлияно? Какви са другите съществени фактори и каква ще е картината в ситуация, в която цената за тв реклама расте, както е от тази година?
- Да, този ръст се забелязва през последните години, в които спадът в цените на телевизионната реклама направи този канал достъпен за по-широк кръг от рекламодатели. Ако някога минималният праг за ефективна телевизионна кампания се равняваше на минимум шестцифрена сума, то през последните години при правилна оптимизация добър ефект е възможен и при по-ниски нива на инвестиция. Но има и друга много важна причина - самите български бизнеси пораснаха, през последните години видяхме много кампании за 20- или 25-годишни юбилеи, голяма част от тези бизнеси вече не са в категорията "малки предприятия". По линия на европейските фондове много от тях увеличиха производствения си капацитет, имат възможност да реализират повече продукция и естествено, освен към износ се обръщат и към растящия българския пазар и търсят техники за маркетиране на тази продукция и увеличаване на пазарния си дял.