Десислава Василева е управляващ директор на комуникационната агенция Idea PR & Advertising, която е член на БАПРА, както и съдружник в уеб агенцията Dea Solutions. Тя е създател на Espressonews.bg.
Десислава Василева е управляващ директор на комуникационната агенция Idea PR & Advertising, която е член на БАПРА, както и съдружник в уеб агенцията Dea Solutions. Тя е създател на Espressonews.bg.

Десислава, какви са конкретните цели и мисия на проекта "Добрият пример на запад от София"?
- Да покажем и адмирираме доброто в различните му проявления в общините на запад от София. Убедена съм, че споделянето на добрия пример умножава въвеждането на добри практики и възпитанието на по-отговорно поведение към обществото. Чрез събитието се опитваме да обърнем погледа на по-широката общественост, на институциите, бизнеса към региона на запад от София и неговите жители, които споделят сходна култура, история, социално-икономически проблеми, инфраструктура, демографска съдба и др. Медията ни следи процесите и в шестте общини и мисля, че и с помощта на това събитие, но не само, има една засилена тенденция на споделяне, на обмен на информация, на търсене на общи решения за сходни проблеми. Освен наградите "Добрият пример" форумът е свързан и с дискусионни формати по различни теми. Тази година се фокусираме върху възможностите на общините в сферата на туризма и пътищата за разрешаване на инфраструктурните проблеми, които са общи за всички.