Парите често сменят притежателя си
Парите често сменят притежателя си

За бизнеса сивата икономика не е това, за което обикновено се възприема. Това не е укриване на данъци или получаването на пари на ръка при сделки с партньори (включително работници). Хората не започват бизнес, за да плащат данъци или за да създават работни места. Те обикновено правят това, за да осъществят някоя своя идея и да спечелят. Стига другите да са готови да плащат за това. Сделките са прозрачни за страните, всеки знае какво дава и колко получава. Парите и ресурсите, обслужващи сделките, са собственост на страните. Противоположно на това за правителствата тези сделки могат да бъдат "невидими, неформални или паралелни" и да включват "не само нелегалните стопански дейности, но и неотчетения доход от правомерното производство на стоки и услуги, независимо дали са платени в пари, или чрез бартерни сделки". "Следователно сенчестата икономика включва всички стопански дейности, които поначало биха били обложени с данъци, ако са декларирани пред данъчните власти." Това е определението, възприето от МВФ, и е формулирано от може би най-известните специалисти по сива икономика Фридрих Шнайдер и Доминик Енсте през 2002 г.