Маргрете Вестагер е еврокомисар и датски политик от партията "Радикална левица".
Маргрете Вестагер е еврокомисар и датски политик от партията "Радикална левица".

Госпожо Вестагер, защо са важни антитръстовите регулации в ЕС и по какъв начин те са полезни за бизнеса и за потребителите?
- Антитръстовите правила са ключови за единния европейски пазар. Тяхното прилагане осигурява честна конкуренция между компаниите - в условия на равнопоставеност. Това е важно за всички нас като европейски потребители. То предотвратява неоправдано високите цени, дава ни по-голям избор като потребители и ни помага за развитието на енергийния съюз и единния цифров пазар.

- Какви са специфичните различия между европейското законодателство за защита на конкуренцията и антитръстовите закони в САЩ?
- Както в ЕС, така и в САЩ сме загрижени за това как компаниите биха могли да навредят на лоялната конкуренция. Всяка система за правоналагане обаче има свои собствени достойнства и е базирана на специфични традиции, ценности, правни системи и институционална рамка. Ние виждаме значително доближаване в областта на антитръстовите регулации и корпоративните сливания при съвместната ни работа в Международната мрежа по конкуренция и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.