Да се достигне желаната аудитория с подходящото рекламно съобщение и ефективен криейтив, помага на рекламодателите да постигнат поставените цели. Не по-малко важен фактор е честотата на показване на рекламата на потребителите. Това обаче често остава на заден план и не се взема под достатъчно сериозно внимание. Голяма част от рекламодателите искат просто по-голям рийч, или просто казано - да достигнат до по-голям брой хора с възможно най-малък бюджет.
Въпросът колко пъти трябва да види потребителят рекламата, за да я запомни или вземе решение за покупка, съществува вероятно откакто има реклама. И въпреки многото теории и модели отговорът на този въпрос си остава субективен.
Маркетингът не е точна наука. Няма магическо число, което може да приложим за всяка кампания и рекламодател. В учебниците по маркетинг и реклама се цитира теорията, че клиентите трябва да видят минимум 3 пъти рекламното съобщение в рамките на един цикъл на закупуване на продукт (времето между две покупки).