Наградата може да е допълващ продукт - всичко, което улеснява употребата или засилва преживяването, така че потребителят да продължи 
да взаимодейства с бранда
Наградата може да е допълващ продукт - всичко, което улеснява употребата или засилва преживяването, така че потребителят да продължи да взаимодейства с бранда

В далечната 1938 г. Йохан Хьойзинха публикува изключителната книга Homo Ludens, в която показва как играта във всичките є форми, дори причудливи такива, съставлява съществена част от нашето битие. Дотолкова неочаквано съществена, че както става ясно малко по-късно, издателите на превода є на английски отказват да публикуват официалното подзаглавие "Игровият елемент на културата", пускайки вместо това малка, но съществена негова модификация - "Игровият елемент в културата".
Тази книга дава ранен отговор, включително и на въпросите защо потребителите се включват (или се поддават) на кампании с награди. Желанието да се състезаваш, да победиш, да спечелиш очевидно дотолкова дълбоко е вкоренено в живота и същността на хората, че съвременният маркетинг може сравнително лесно да печели от това. При това по най-различни интересни и ангажиращи начини. Играта не е само примитивно търкане на талончета. Или припряно пускане на есемеси за любимия герой в риалити шоуто. Тя е това, което може да ни накара да се опитаме да бъдем по-умни, по-активни или по-креативни от останалите.