Защо съм там?
Защо съм там?

На кого е собственост марката? На акционерите - безспорно. Но и на служителите, и на потребителите. Само че стратегията за изграждането є трябва да започне отвътре навън. Поне така казват успешните практики.
Креативните хора, които запретват ръкави да изграждат марка, като че ли повече я виждат в нейния външен облик. Такава, каквато тя изглежда на пазара, сред широката аудитория и в крайна сметка сред потребителите. Все още малко са мениджърите, които сериозно мислят за силата на своята марка вътре в самата компания. Добрата новина е, че този процес е започнал и набира скорост. Опасността е да не остане само като нещо модерно, а да се изпълни с разбиране и работещо съдържание.
Няма да сгрешим вероятно, ако кажем, че много от служителите или не знаят каква е стратегията за развитие на тяхната компания, или не я разбират. Или и двете. Как тогава тази стратегия се превръща в реалност и достига до крайния потребител?