ДОБЪР СОБСТВЕНИК ЛИ Е ДЪРЖАВАТА

Напоследък се наблюдава тенденция за растящата роля на притежаваните или контролираните от държавата компании в националните и глобалната икономика. Основна причина е осъзнатата необходимост държавите да защитят конкурентоспособността си и да развиват стратегически сектори - енергетика, добивна промишленост, телекомуникации, инфраструктура, финанси.
За съвременното ляво, което представлявам, един такъв разговор трябва да е ориентиран към бъдещето и да отчита новите реалности - стопански и социални вътре в държавата и външните измерения на позиционирането ни по оста геополитика-икономика. Печалба, конкурентоспособност, социална сигурност, национален интерес - това могат да са ползите от доброто управление на държавните активи. Държавата трябва да излезе от бюрократичния си ъгъл и да започне да се държи като зрял пазарен играч в сектори на икономиката, които създават ръст.
Сега държавните компании у нас дават около 10% от БВП на страната и осигуряват около 10% от заетостта и очевидно това ще продължи да е така. Чрез промяна на регулаторната рамка, за да се избегнат всякакви изкривявания на пазара, публичните предприятия трябва да станат нормални пазарни, стопански субекти, равностойни партньори на частния сектор.