България няма смислен довод "против" Еврозоната
България няма смислен довод "против" Еврозоната

Трудно е да влезеш в елитен клуб без поименна покана и това важи в пълна сила за България и Еврозоната. Формално с членството си в Европейския съюз се задължихме да въведем еврото, но за да се случи това, е нужно одобрение от Европейската комисия и Европейската централна банка, съгласуване с Европейския парламент и гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС. Приемът на нови членове зависи не само от изпълнението на четирите Маастрихтски критерия, но и от ред неписани правила начело с равнището на доходите.
Често се споменава, че стандартът на живот в България бил 48% от средния в ЕС - значи все пак не сме чак толкова далеч? Методът "паритет на покупателната способност" отчита, че равнището на цените у нас е по-ниско от европейското, но друго говори показателят "брутен вътрешен продукт на човек от населението". През 2015 г. средният българин произвежда и консумира 22% от средното за ЕС, а извън София на глава от населението се падат едва 13-18%.