Всяка година селското стопанство получава близо 2 млрд. лева по различни програми
Всяка година селското стопанство получава близо 2 млрд. лева по различни програми

Българската икономика има три години, за да смени модела си на растеж, за да постигне догонващи темпове след 2020 г. Дори международната конюнктура да остане сравнително благоприятна, задават се две съществени ограничения - започващият цикъл на повишаване на лихвите и преструктурирането на европейското финансиране.
Последното може да се окаже сериозно изпитание за сектори, чийто растеж зависи от достъпа до грантове или евтин ресурс. Наред с това съществуват бизнеси, за които достъпът до безвъзмездни средства не само е фактор за растеж, а и причина за съществуване. Те бяха създадени с цел усвояване на еврофондове и вероятно ще изчезнат след 2020 г.

Какво предстои
Идеите за реформа на европейския бюджет предхождат референдума за излизане на Великобритания от ЕС.
Брекзит (в зависимост от преговорите и уреждането на т.нар. exit bill на стойност 60-100 млрд. евро) ще се отрази на размера на европейските средства още през този програмен период, като държавите членки ще решат как това да бъде компенсирано.