ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ:
ВАСИЛ ВЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ:

Доколкото първи и главен задържащ нашето по-ускорено развитие фактор е липсата на човешки ресурси в икономиката, за нас най-скорошните законодателни промени трябва да са свързани с образованието - професионалното и висшето. За по-добре ресурсно осигурена държавна поръчка с повече позиции за инженерно-технически кадри, за икономически стимули за насочване на повече и способни млади хора към дефицитните специалности, за икономически стимули за реализация в страната на завършилите. Разбира се, даваме си сметка, че подготовката и провеждането на реформата изискват време. Затова неотложно трябва да се вземат мерки, включително законодателни, за облекчаване на вноса на работници и специалисти от трети страни - Украйна, Молдова, Армения и др., които да компенсират емиграцията и да намалят недостига.
Следва да се ограничи и премахне архаичното административно регулиране на пазара на труда като "класове" за прослужено време, административно определяни минимални осигурителни доходи и минимална работна заплата.
Ето още няколко решения, които могат и трябва да станат бързо, за да се подобри бизнес климатът.