БДЖ на печалба за първи път - това отчете ръководството през лятото на 2016 г. Нещо повече, дълговете на компанията са намалели двойно от началото на кризата. На пръв поглед всичко изглежда чудесно. Някой би казал, че няма нужда от допълнителни мерки или реформи. И наистина, защо да се правят промени в една печеливша и добре работеща компания?
Реалността обаче съвсем не е толкова позитивна за БДЖ. Всъщност печалбата в началото на 2016 г. не се дължи на подобрение на работата на железницата - дължи се на промяна в счетоводната є политика. През 2016 г. ръководството променя начина на начисляване на амортизации и значително сваля амортизационните отчисления (по-точно отлага ги във времето). Тази счетоводна еквилибристика обаче реално не променя абсолютно нищо. Нито се увеличават паричните потоци, нито клиентите, нито разполагаемите средства.
И имат краткотраен ефект - към края на 2016 г. железницата отново излиза на загуба. Загуба отчитат както пътническите превози (3 млн.