ЛАРС БО ЙЕПЕСЕН има над 20-годишен опит в маркетинговата индустрия и комуникациите. Оглавява Dentsu Aegis Network в Дания през 2006 г., а от 2014 г. е главен изпълнителен директор на агенцията за Скандинавия, Централна и Източна Европа. Отговаря за около 3000 служители в 18 страни. Освен на регулярно посещение в българския офис на Dentsu Ларс Бо бе тук и заради среща с потенциален бизнес партньор, което поставя България на картата на инвеститорския интерес от страна на глобалната медийна група.
ЛАРС БО ЙЕПЕСЕН има над 20-годишен опит в маркетинговата индустрия и комуникациите. Оглавява Dentsu Aegis Network в Дания през 2006 г., а от 2014 г. е главен изпълнителен директор на агенцията за Скандинавия, Централна и Източна Европа. Отговаря за около 3000 служители в 18 страни. Освен на регулярно посещение в българския офис на Dentsu Ларс Бо бе тук и заради среща с потенциален бизнес партньор, което поставя България на картата на инвеститорския интерес от страна на глобалната медийна група.

Господин Ларс Бо, управлявате пазарите на Dentsu Aegis Network в Скандинавия, Централна и Източна Европа. Кои са най-важните тенденции в медийния бизнес, които може да откроите?
- Във всяка страна бизнесът е различен, но мога да посоча най-важните неща, които са валидни за всички. Първото е доверие. И прозрачност. Компаниите ти се доверяват, давайки ти средства, които ти да инвестираш и управляваш. Така че е много важно да имаш добра структура на управление, за да си прозрачен.
Второто е big data. Всеки говори за данни, но важното е какво правим с тях. Как ги събираме, как ги анализираме, как може да ги използваме, за да правим по-добър маркетинг. Така стигаме до другия голям тренд - programmatic buying.
Съдържанието е следващият важен момент. Представете си, че ако медиите са кола, а хората - съдържание, то тези медии транспортират послания от точка А до точка Б според това какво е съдържанието. Тоест, ако медиите се променят, то и съдържанието се променя.