Има и такъв офис
Има и такъв офис

За Международната космическа станция (МКС) знаем много - екипажи, научна работа, резултати от изследвания. И твърде малко за живота и организацията на работа в Космоса. В околоземна орбита действа един сплотен и много добре организиран екип, който работи по доста уплътнен дневен режим и е пример за перфектно управление на проекти. Има две оперативки - сутрин и вечер, на които се обсъждат изпълнението на програмите и какво предстои. Големите задачи са разделени на по-малки и стриктно се изпълнява предварително направеният график. Всеки знае своите отговорности, а шефът е командирът на станцията. Екипът е наблюдаван и ръководен и от Земята. Мениджмънт в Космоса от висок клас.
Програмата "Международна космическа станция" е базирана на сложна система от договори между ангажираните държави. В писаните документи - споразумения, са изяснени в детайли собствеността върху различните компоненти на станцията, правата за нейната експлоатация, както и отговорностите, свързани с ротацията на екипажи и логистиката. Тези договорености дефинират отговорностите на петте партньорски космически агенции и регламентират в детайли техните всекидневни взаимоотношения във връзка с експлоатацията и поддръжката на станцията.