Госпожо Димитрова, какви са прогнозите ви за българската икономика? Как оценявате състоянието є и перспективите?
- Годината върви добре и очаквам тя да е успешна както за домакинствата и бизнеса, така и за нас, банките. Бизнес активността расте в цялата страна, увеличават се заетостта и платежоспособността на хората. За първото тримесечие ръстът на БВП достигна 3,9% според предварителните данни на НСИ. Това е най-високото ниво за последните 2 години. Радостното е, че ръстът се дължи основно на вътрешното потребление. Отдавна чакахме да се случи това, като се има предвид намалението на безработицата и нарастването на доходите. Другата позитивна новина е, че има положителен принос на инвестициите. Макар и нисък, той е добър контраст на отрицателните стойности от предходната година.
В същото време сега има добри възможности за финансиране на проекти - ниски лихви и оптимални срокове за изпълнение. Кредитирането следва нагласите на предприемачите и общото състояние на икономиката. Ето защо очаквам ръст от 3% и дори повече, сравним с очаквания ръст на икономиката.